Verklaring

Onafhankelijkheidsverklaring

De Raad van Bestuur van TKH Group NV en het bestuur van de Stichting Administratiekantoor TKH Group verklaren hiermede dat naar hun gezamenlijk oordeel de Stichting Administratiekantoor TKH Group een van TKH Group NV onafhankelijke rechtspersoon is in de zin van artikel 5:71 lid 1 sub d Wet op het financieel toezicht.

Haaksbergen, maart 2022
TKH Group NV
Raad van Bestuur

Haaksbergen, maart 2022
Stichting Administratiekantoor TKH Group
Het bestuur