Stichting Administratiekantoor TKH Group

De Stichting Administratiekantoor TKH Group heeft tot doel het tegen toekenning van royeerbare certificaten aan toonder in eigendom ten titel van beheer verwerven en administreren van op naam luidende aandelen TKH. De Stichting dient de aan de aandelen verbonden rechten op zodanige wijze uit te oefenen dat de belangen van de vennootschappen de met haar verbonden onderneming en alle daarbij betrokkenen zo goed mogelijk worden gewaarborgd. Administrateur van de Stichting is IQ EQ Financial Services B.V. te Amsterdam.